Families van Jezus


Hart van Osdorp is van plan, als God het wil, de komende jaren verschillende families van Jezus in Osdorp te stichten. Nu wil heel Hart van Osdorp functioneren als een familie van Jezus. Maar wij geloven dat echt familieleven nog beter uit de verf komt in een kleinere groep. 
 

Familieleven


Wat bedoelen we met echt familieleven?
Het klinkt al snel te mooi om waar zijn. Is het echt mogelijk om met mensen van verschillende afkomst en kleur een nieuwe en op elkaar betrokken familie van Jezus te maken? Ja, wij geloven en ervaren dat dit echt mogelijk is, mits we bereid zijn onze eigen persoonlijke voorkeuren en agenda’s zo nodig aan onze nieuwe familie aan te passen. Zoals dat trouwens in elke goede familie een goede gewoonte is!
Wij maken familie zijn vaak te ingewikkeld. Maar wat als familieleven nu bestaat uit:

   _samen eten
   _samen bidden
   _samen (je spullen) delen
   _samen plezier maken
   _samen andere mensen uitnodigen
   _samen Osdorp ontmoeten, bijstaan en zo nodig helpen

Dit is volgens ons eenvoudig te doen. Mits je bereid bent om niet altijd jezelf op de eerste plaats te zetten, maar ook aandacht en zorg te geven aan anderen. Omdat zij net zo belangrijk zijn als jij.
 

Praktisch


Een familie van Jezus komt sowieso elke week bij elkaar en ontmoet elkaar vaker in de week (maar niet altijd met iedereen tegelijk).
Zoals gezegd vinden we aandacht en zorg voor elkaar belangrijk. Maar we willen niet dat een familie van Jezus een besloten en gesloten club is. Een Jezus-familie staat juist in navolging van hem met het gezicht naar de samenleving. Samenleven in en met de samenleving, dat is ook typisch Hart van Osdorp. Daarom geeft een familie van Jezus ook altijd een maatschappelijke bijdrage aan Osdorp.