Niet zonder ons.

Gelukkig leven (1.1.16) | 13 november 2014 | Mens zijn | Henno Smit
In gesprek met mensen, onze cultuur en de tijd.

In de laatste blog stonden we stil bij de vraag, waarom het in deze wereld nog zo'n rotzooi is. Jezus heeft toch aan het kruis alle rotzooi gedragen én overwonnen?
Een goede vraag!

Eén ding is duidelijk


Als er in de boeken over Jezus één ding duidelijk wordt gemaakt, dan is het wel dit: Jezus heeft het kwaad overwonnen en God heeft aan hem alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Paulus, een leerling van Jezus, schrijft er zo over: Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld wilden heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn.

Je knippert toch wel even met je ogen wanneer je deze woorden leest en kijkt en vergelijkt met wat er dagelijks in deze wereld te zien en te horen is...
Mis ik iets?

Het hele plan van God


Ja, wel als we niet Gods hele plan met Jezus begrijpen.

God wil door Jezus de wereld redden. Maar wat als er bijna niemand is om die redding te vieren?! Het wordt toch wel een sneue Sinterklaasavond, als er geen kinderen zijn om de pakjes uit te pakken! En daarom gaat de geschiedenis van de wereld nog door, zoals het gaat. Er is nog tijd nodig om de overwinning van Jezus rond te vertellen...
Want wat zou er gebeuren, als God nu een einde aan het kwaad in deze wereld zou maken? Dan zou de wereldgeschiedenis meteen stoppen. Want het kwaad zit overal. Het kwaad stoppen = de wereld stoppen.
Daarom kiest God voor iets anders. Jezus zegt: Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden.
Het helpt mij om te zien dat deze twee bij elkaar horen: de overwinning van Jezus én de mensen die de overwinning van Jezus gaan vieren.

Je ziet het pas, als je het doorhebt


Dit is een uitspraak van Johan Cruyff. Ja, het heeft nog heel wat gekost, voordat zelfs gelovigen gingen begrijpen dat God mensen van over de hele wereld wil laten delen in de overwinning van Jezus. De leerlingen van Jezus moesten het zelfs door speciale dromen en uitspraken van God zelf nog helemaal aanleren. En wat waren ze blij, ontroerd en verbaasd, toen ze het eindelijk begrepen. Dit goede nieuws is "onvoorstelbaar geweldig"!

Toch stond het altijd al in de heilige boeken:

Ja, jij moet de stammen van Israël weer bij elkaar brengen.
En je moet de Israëlieten die in andere landen zijn, terughalen.
Maar dat is niet genoeg, dat is niet je enige opdracht.
Nee, ik heb je uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken.
Met jouw hulp zal ik alle mensen op aarde bevrijden.

En Jezus heeft het zelf ook gezegd tegen zijn leerlingen:
Hij zei: ‘In de heilige boeken staat dat de messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood. En ook dat namens de messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: ‘Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven.’ Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen.

Niet zonder ons


Er staat ergens in de boeken van Jezus dat God wil dat de wereld niet zonder ons wordt gered. Ik ben van die woorden gaan houden: niet zonder ons! Dat is niet zonder mij en niet zonder jou!

Er zit met andere woorden de nodige tijd tussen de overwinning van Jezus en het vieren van het feest van de overwinning met alle genodigden uit alle volken van over heel de wereld, waar ze ook vandaan komen, en wie ze ook zijn!

Ook jij wordt uitgenodigd.

Verder lezen:
Mattheüs 28:18
Kolossenzen 2:15
Hebreeën 11:40
Handelingen 10 en 11; vergelijk hoofdstuk 15 en 22:21-22
Efeziërs 2:11-18 en 3:6 en 8
Jesaja 49:6
Lucas 24:46-48
Mattheüs 28:18-20

Reacties:

Er zijn nog geen reacties

Reageren?

Naam:
E-mail adres:
Reactie: