Keulen – het kan anders. (3)

28 januari 2016 | Mens zijn, Geloven | Henno Smit
Een ander geluid.

Is de verklaring en ook de oplossing van ‘Keulen’ niet te zoeken in ons hart? Zo onze tweede bijdrage over ‘Keulen’. Natuurlijk zullen sociaaleconomische, culturele, en andere factoren bijdragen aan de criminalisering van naar het schijnt vooral jonge mannen. Dat lijkt over uiterlijke omstandigheden te gaan. Maar genoemde factoren hebben impact omdat ze het menselijk hart ziek maken en corrupt. Worden die ziekmakende factoren weggenomen, dan heeft dat zeker goede invloed. Maar is het genoeg?
 
Iemand als Jezus pleit voor een radicalere aanpak. Zo zegt hij: “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” En: “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.” Dit betekent dat een hart vol van hemelse schatten als liefde en respect ook respect en liefde over heeft voor anderen. Dit zegt dat mannen met een hart vol van eer en achting voor vrouwen niet over kunnen gaan tot schaamteloos gedrag. Dit laat ook zien dat we moeten vrezen voor lege harten, zeker als ze door alcoholmisbruik vollopen met troebele gedachten. En dit leert ons dat een leeg hart vol kan worden en dat een vol hart ook leeg kan lopen. Jezus geeft niemand op.
 
Zo kan een gelovige benadering van ‘Keulen’ bijdragen aan een oplossing. Zij peilt namelijk dieper dan sociale, economische of culturele omstandigheden. Deze omstandigheden beïnvloeden menselijk gedrag. Maar achter en door dit alles heen klopt het menselijk hart. En het kan kloppen onafhankelijk van de omstandigheden. Rijke criminelen blijven vaak crimineel, ook al hebben ze alles wat hun hartje begeert. Arme mensen kunnen een enorme solidariteit laten zien, ook al zijn hun omstandigheden verre van ideaal. Het verschil wordt hier gemaakt niet door de omstandigheden, maar door het hart.
 
Misschien blijft het woord ‘hart’ voor de lezer van vandaag vaag en kunnen we het in dit verband vervangen door ‘karakter’. Jezus had karakter. Jezus had vrouwen hoog. En trouwens ook mannen. Een verademing.  En radicaal. In zijn tijd en in de onze. Van hem kunnen we nog steeds leren wat dit betekent en hoe ver dat gaat.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties

Reageren?

Naam:
E-mail adres:
Reactie: