Hoelang nog?

Gelukkig leven (1.1.15) | 19 september 2014 | Mens zijn | Henno Smit
In gesprek met mensen, onze cultuur en de tijd.

Twee vragen naar aanleiding van de laatste blog over de kruisiging van Jezus.

Vraag 1
Als het zo is, dat Jezus de vloek van God op zich heeft genomen aan het kruis, waarom lijkt deze wereld dan nog steeds vervloekt? Lees de krant!!!

Vraag 2
Jij hebt gezegd, dat de dood de voltrekking is van Gods vloek. Maar als Jezus ons aan het kruis heeft vrijgekocht van deze vloek, waarom gaan we dan nog steeds dood?

Begrijpelijke vragen


Deze vragen zijn al heel oud en zo logisch en begrijpelijk dat zij steeds weer opnieuw worden gesteld. Het zijn vragen naar het effect of zeg maar rustig de integriteit van Jezus' redding. 
Er bestaan veel antwoorden en de overtuigendste vind ik de verhalen van Jezus zelf over de komst van het koninkrijk van God, of zeg maar, het paradijs. Jezus had hier heel bijzondere opvattingen over, die sterk afweken van die van zijn tijdgenoten. Iedereen dacht in Jezus' tijd dat de komst van het koninkrijk in sneltreinvaart zou komen. Met de komst van de koning is zijn rijk een feit! Logisch toch?

God in de landbouw


Ja en nee. Jezus had hier duidelijk een andere kijk op. Hij vergeleek de komst van Gods paradijs met een boer die zaad zaait in een akker. Er gebeurt van alles met het zaad, ook wat je niet witl. En uiteindelijk schiet er maar een deel op en dat draagt vrucht. Met andere woorden, God werkt wel degelijk, maar langzaam en vaak anders dan je zou verwachten.
Een ander verhaal over de komst van Gods rijk is het verhaal van een akker met koren waar iemand anders onkruid doorheen zaait. De boer wil niet meteen gaan wieden. Dat zou het koren nog meer schaden. Nee, laat beide, koren en onkruid, opgroeien tot de oogst...
En wie zou de komst van Gods koninkrijk durven vergelijken met een wolkje melk in de thee? Precies. Jezus! Een klein begin kleurt op een door God gegeven moment alles en iedereen!

Hoelang nog?


Wat wil ik hiermee nu zeggen? Dat wat bijvoorbeeld ook het boek Openbaring van Johannes duidelijk maakt. Openbaring biedt een geheimzinnige blik op de loop van de wereldgeschiedenis voordat Jezus terugkomt. Bij het doorlezen denk je telkens: 'En nu is het klaar en komt het einde.' Maar telkens wordt het einde uitgesteld, lijkt het wel, door een volgende ronde in de geschiedenis. Ja, Jezus komt spoedig. Hij heeft haast. Maar er moet zoveel gebeuren, dat de boekrol met Gods plannen voor de wereld niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant is beschreven! Er gebeurt veel meer en er is veel meer aan de hand dan wij kunnen bijfietsen, zelfs in dit digitale tijdperk, waarin de wereld wel een dorp lijkt te zijn geworden. God overziet de hele wereld met alle mensen daarop en er is zoveel aan de hand en er moet zoveel worden gedaan en rechtgezet - daar hebben wij geen flauw benul van.
Niettemin krijgt ook in Openbaring evenals in de Psalmen het ongeduld stem: Hoelang, Heer? Wanneer? En iemand roept het uit: "Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!"
Het antwoord? Heb nog een korte tijd geduld...

God heeft een lange adem


Jezus denkt dus duidelijk aan tijd en aan groei in plaats van aan een plotselinge 'Blitzkrieg', een overrompelende overwinning van God in deze wereld. En dat heeft alles te maken met Gods geduld met deze wereld. Eén van Gods goede eigenschappen is zijn lankmoedigheid. Een woord dat zoveel betekent als verdraagzaamheid of tolerantie. God wordt niet snel boos. Hij kan veel verdragen. Zijn frustratietolerantie is enorm gezien wat er allemaal op deze aardbol gebeurt. Je kunt het ook anders zeggen. Gods verlangen naar zijn kinderen is zo groot dat hij liever alles verdraagt dan dat er één zal missen. Ik zeg wel eens: Als Jezus in 1959 was teruggekomen, had ik hem nooit leren kennen. Ik ben van 1960...    

Blijft nog die vraag naar de dood. Vloek weg, dood weg. Dat is toch logisch!
Tijd voor een volgende blog.

Verder lezen:
Mattheüs 13:1-23
Mattheüs 13:24-30
Mattheüs 13:33
Openbaring 22:6-17
Openbaring 5
Openbaring 6:9-11
Psalm 94
Jesaja 63:19
Openbaring 6:11
Johannes 15:1-8
2 Petrus 3:1-9

Reacties:

Er zijn nog geen reacties

Reageren?

Naam:
E-mail adres:
Reactie: