De sterfdag van de dood (2)

Gelukkig leven (1.1.18) | 5 december 2014 | Mens zijn | Henno Smit
In gesprek met mensen, onze cultuur en de tijd.

Het goede nieuws is dat Jezus de dood heeft overwonnen. En onze vraag is nu waarom wij dan nog dood gaan. Voor mij, zoals ik in de laatste blog al schreef, is dit ook een heel persoonlijke vraag.

Troost


Nu moeten we op zoek naar een antwoord bedenken dat de bijbel op verschillende manieren spreekt over de dood. In de eerste plaats gaat sterven over je lichaam dat het opgeeft. En gelukkig is er dan meer te zeggen, dan dat er voor onze ogen te zien is. De dood heeft niet het laatste woord. Meteen al niet, omdat Jezus zijn broers en zussen thuis bij zich haalt. Lees hierover de laatste blog nog eens na. En de dood heeft ook niet het laatste woord over ons lichaam. Eén van de prachtige en krachtige troostwoorden uit de bijbel zijn die over de opstanding van onze lichamen! Pfffff. Dat is echt goed nieuws!

De 2e dood


Maar er is meer. De bijbel geeft aan de dood nog een tweede betekenis als het gaat over 'de tweede dood'. Er is een eerste dood (zie de vorige blog). En er is ook een tweede dood.
Deze tweede dood kent iedereen onder de naam van de hel. En meteen haken de meeste mensen af. Best wel goed eigenlijk. Want de hel is alles behalve een plezierig onderwerp, laat staan een prettige plek om je te op te moeten houden. Maar is het geen sprookje? Bangmakerij? Primitieve godsdienst? Ronduit onzin?

Hoop


Misschien wel niet, als we in onze protesten nog kunnen meekrijgen dat volgens de bijbel de dood zelf in de hel zal belanden! De hel is voor de dood gemaakt! De dood is volgens een leerling van Jezus de laatste vijand of laatste macht met wie God korte metten gaat maken.
Behalve de opstanding van onze lichamen is nog meer goed nieuws dat God op een dag in deze wereld alles zal herstellen en die dag zal het einde betekenen van alle onrecht en alle barbarij op deze aarde. Zie de hel dus als laatste bestemming van alles wat het leven hier op aarde kapotmaakt. Dood aan alle onrecht! Dood aan alle bangmakerij! Dood aan alle leugens en sprookjes! Als God door Jezus zijn heerschappij wereldwijd maakt en doorzet, zal alles spreken van zijn goedheid, vrede en liefde. Dat is onze hoop! En weer goed nieuws!

Hoop geeft te denken


Maarre..., praat je nu niet om het akelige punt heen? Wordt de hel ook niet verkondigd als een plek waar mensen terecht komen? Dit is een vraag, die voor veel mensen al geen vraag meer is maar het antwoord al in zich heeft: 'Dat kun je toch niet in alle ernst menen?!'

...

Ik laat met bovenstaande drie stipjes even een stilte vallen. want ik vind de vraag vooral heel pijnlijk. Maar misschien nog wel het meest pijnlijk voor God.
Wat je ook allemaal wel of niet kunt zeggen over de hel - het is de plek waar God niet is. De hel zal eens vol van kwaad en onrecht en de dood zijn (zie boven), maar niet vol van God. God is daar niet. Hij is in de hemel en straks in volle glorie op de aarde. Alles in de hemel en op de aarde zal dan spreken van God, tot zelfs "de belletjes van paarden" aan toe.
Ik wil de pijnlijke vraag naar de bevolking van de hel graag beantwoorden met een tegenvraag: als alles in de hemel en op de aarde de mond en het hart vol heeft van God, ja als God daar alles in allen zal zijn en over alles en iedereen zal heersen - mijn vraag is: wil jij daar dan bij zijn? En als jij daar straks graag bij wil zijn, waarom dan nu niet? Als jij straks met God wilt leven, waarom doe je dat dan nu niet? En als je er nu voor kiest om dat niet te doen, waarom zou je dat dan straks wel willen? Waarom wil je naar een plek waar alles spreekt van God, als je dat nu tegenstaat of onverschillig laat of niets zegt?

Hier zit voor mij, naast al het andere, ook pijn en horror. En ik denk zomaar ook voor God, die zijn creativiteit, liefde en eer aan alle mensen heeft verbonden. Hoe kun je je dan niet aan hem verbinden?

Inderdaad, wat ik hiermee wil beweren is dat jij beslist over je bestemming.
En dat is nog niet zo raar.
Toch? 

Verder lezen:
Openbaring 20:11-15
Openbaring 21:1-8
1 Korintiërs 15:24-28
Openbaring 21 - 22:7
Zacharia 14:20
1 Korintiërs 15:28
Kolossenzen 3:11
Psalm 8

Reacties:

Er zijn nog geen reacties

Reageren?

Naam:
E-mail adres:
Reactie: