'Ka....homo'.

Inspiratie OpZondag in 500 woorden. | 8 september 2013
Elke keer is er OpZondag een korte kijk op een Bijbeltekst, een open venster, een bemoediging, hoop, horizon, houvast, richting, bezinning, en meer in hooguit 500 woorden. Elke maandag wordt deze tekst gepubliceerd op hartvanosdorp.nl

OpZondag 08092013
Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus.
(Johannes 8:11)


Ik ben van de week uitgescholden voor 'kankerhomo'.
Wat dat is, weet ik niet. Ik weet wat kanker is. En ik hou van alle mensen, dus ook van homo's. Maar een 'kankerhomo'...? Nog nooit ontmoet.
Ik vermoed dat 'kankerhomo' mij als verwensing is toegevoegd. Dat ik maar een verschrikkelijke ziekte mag krijgen. En blijkbaar houdt degene die mij uitschold niet van homo's.

Het verhaal van vorige week schoot mij te binnen. Jezus zegt: 'Ik veroordeel u ook niet'. Wat een ruimte maakt hij. Een ruimte waarin liefde en vrede kunnen wonen. Jezus spreekt mensen vrij in plaats van ze te veroordelen. En ik heb Jezus nog nooit horen schelden. Liever dan óns opzij te zetten, te beledigen, te veroordelen, of te verwensen, liet hij zichzelf verwensen en veroordelen aan het kruis. Om ons vrij te spreken...

Wij mogen hier van Jezus leren en alle mensen om ons heen vrijspreken, zoals hij dat deed. Daarin gaat Jezus heel ver. Hij zei: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dus, mensen die jou uitschelden, onsympathiek zijn, of jou kwetsen - het zijn geen 'kankerhomo's' maar mensen die God heeft gemaakt en die wij in Jezus' naam mogen vrijspreken.
Wat een verademing. Wat krijg je dan een ruimte om je heen.

En weet je wat het mooie is?
Je mag ook jezelf in Jezus' naam vrijspreken. Ik heb eens een week lang elke week dit woord van Jezus gelezen, thuis op de spiegel gehangen, en mezelf elke dag toegesproken: Jezus veroordeelt jou niet. Ook al doen anderen dat wel en veroordeel ik mezelf ook vaak, Jezus veroordeelt mij niet. Ook fijn, als iemand je voor 'kankerhomo' uitmaakt.

Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.  
(1 Petrus 2:21-23)