Vrij Leven. Een echte aanrader!

Cursus Vrij Leven was een waar succes. | 9 april 2014
In de maand maart gaf Hart van Osdorp twee weekenden de cursus Vrij Leven.

Met filmpjes, verschillende sprekers en persoonlijke- en groepsopdrachten dachten we na over de vrijheid die Jezus Messias geeft. Wat is dat voor vrijheid? Kort gezegd, het is de vrijheid van het leven met Jezus. Jezus zegt tegen jou persoonlijk: Je bent geliefd, mooi gemaakt en kostbaar. Als je dat gelooft ben je binnen! Je staat midden in de vrijheid! Want wie of wat kan je nu nog wat maken, nu je weet dat God van je houdt?

Toch laat de praktijk zien dat veel leerlingen van Jezus niet in deze vrijheid staan. De praktijk is weerbarstig. Hoe komt dat?
Is het bovenstaande te simpel? Is God niet opgewassen tegen deze wereld? Of liegt Jezus of heeft hij zich vergist, toen hij ons vrijheid beloofde?
De bijbel laat iets anders zien. Er zijn kapers op de kust. Er gebeurt van alles, en in ons zit van alles waardoor we ons van onze vrijheid laten beroven!
Gebeurt dat? Ja, bij iedereen! Is dat nodig? Nee! Is er wat aan te doen? Wel zeker!

De ervaring van (bijna) elke deelnemer aan de cursus Vrij Leven is, dat er een wereld aan vrijheid voor hem of haar opengaat. En niet alleen in theorie! Juist de praktische tools maken de cursus bruikbaar voor elke dag.

Nieuwsgierig?
Vraag Hart van Osdorp wanneer de cursus weer wordt gegeven.

Meer over Vrij Leven in de bijbel:
Romeinen 8:31-39
Mattheüs 10:28-31
Psalm 16
Psalm 23
Johannes 8:32
Galaten 5:1