Hart van Osdorp start 'gelukkig leven'.

Een serie blogs met antwoorden op serieuze vragen. | 29 januari 2014
Gelukkig leven is een serie blogs op deze site, waarin we een zoektocht beginnen naar gelukkig leven.

Wat heb je nodig om gelukkig te leven? Niet alleen gelukkige omstandigheden, maar ook gezond denken dat zinnige antwoorden heeft op de vragen van dit leven. Hoe kan het dat mensen op dezelfde soort omstandigheden zo verschillend kunnen reageren? Dat heeft niet alleen te maken met karakter of aanleg, maar ook met de manier waarop mensen 'erover denken'. Iemand heeft eens gezegd dat een mens om gelukkig te leven een gezond Godsbeeld, mensbeeld en wereldbeeld nodig heeft. In een nieuwe serie blogs gaat Hart van Osdorp hiernaar op zoek. Deze serie blogs, die geregeld zal worden aangevuld, laat zich lezen als een soort internetcursus. Reacties en vragen zijn welkom op info@hartvanosdorp.nl