Geboren David (mannengroep).

28 december 2013
David is de naam van een groep mannen, die elke dag (behalve zaterdag) een bijeenkomst heeft.Waarom David?
De (zes) mannen van David willen niet alleen zeggen dat ze broers zijn in één familie van Jezus, maar dat ook aan elkaar laten zien.

Daarom komen de mannen van David dagelijks bij elkaar om elkaar beter te leren kennen, elkaar te helpen, en elkaar te leren vertrouwen. Wij geloven dat elkaar ontmoeten leidt tot elkaar kennen en dat elkaar kennen leidt tot vertrouwen. Mannengroep David is een veilige plek om kwetsbaar te zijn, en ook om je successen te delen.

De mannen van David ontmoeten elkaar OpZondag aan dezelfde bijbeltafel, maandag en donderdag rond een open bijbel, dinsdag in OnS huis (samen eten), woensdag op een loopgezondheidsgroep en vrijdag op de speelavond voor ouders en kinderen (vrijwilligerswerk). En, niet te vergeten, samen leuke dingen doen staat ook op het programma.

Waarom heet de groep David?
David was natuurlijk een man, een held, een koning uit de bijbel, waaraan mannen zich graag spiegelen, letterlijk een reuzendoder, voor geen kleintje vervaard. Hij kon alles en iedereen aan in de naam van zijn God. Niet voor niets een man naar Gods hart!

En David was ook de man die als kleine jongen begon. Het duurt een hele tijd voordat hij uitgroeit tot een ware held. Maar altijd was hij al God uitverkorene! Zo zien de mannen van David dat ook. We mogen klein beginnen met het oog op een grote toekomst.

Ja, en David was ook de man die jammerlijk kon falen en heeft gefaald. Mannengroep David bestaat ook niet uit perfecte mannen, die het helemaal hebben gemaakt. De mannen van David hebben zo hun fouten en tekortkomingen. Zoals elke wereldman op deze aarde. Alleen durven de mannen van David dat hardop te zeggen, tegen elkaar wel te verstaan. De mannen van David rekenen zo af met schuld- en schaamtecomplexen.
Jezus is onze eer!